ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Енергоремонт холдинг с проекти в Русия, Сърбия, Косово, Македония, Ливан и Ирак

Енергоремонт холдинг успешно изпълнява обявената в края на май 2013 година Стратегия за развитие с нови проекти в Косово, Сърбия, Македония и присъства със свои представителства на пазарите в Ливан, Ирак и Русия. Холдингът изпълнява поръчки в минния комплекс на Косово, в нефто-газовата промишленост на Сърбия и инвестира в строителството на три малки водни централи в Македония.
Председателят на Управителния съвет на ЕРХ и Финансов директор Иван Личев заяви, че компанията е запазили присъствието си в ремонти, модернизация и изграждане на енергийни мощности и екологични съоръжения и навлиза в нови дейности като енергийна ефективност и водни проекти в партньорство с общините в България. Натрупваният опит и ноу-хау в работата с европейски партньори, реализираните през последните години проекти в Гърция, Македония, Ливан и Испания, позволяват на холдинга да разшири пазарните си позиции. Личев обясни още, че участието в изграждането на втори метродиаметър на "Метрополитен София" и в други големи проекти, засилва интереса за партньорство и участия в нови международни проекти за компанията. Той добави, че пазарите на Югоизточна Европа, Близкия Изток и Русия имат потенциал за развитие.