ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Овергаз построи 27 километра нови газопроводи през 2013г.

Овергаз построи 27 километра нови газопроводи през 2013г.

Нови 27 километра газопроводи на ниско налягане построиха дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз в страната през 2013г. Така дължината на мрежата, по която те доставят природен газ в градовете, е вече 2130km. Инвестиционната програма на дружествата предвижда и през 2014г. разширяване на инфраструктурата и присъединяване на нови домакинства, детски градини, обществено-административни сгради и индустриални консуматори.
С нови 18km се удължи газоразпределителната мрежа в столицата. Толкова е построената от Софиягаз инфраструктура. Ако се добави и половин-километровата нова мрежа в Банкя, общата дължина на газопроводите надхвърля 571km. Те достигат до домовете на над 46 хиляди семейства, като почти половината от тях - 22 хиляди, вече са се газифицирали.
През миналата година и мрежата във Велико Търново е увеличена. Там Овергаз Север прибави още 2,3km нови газопроводи. С газифицирането на квартал Долни Воден в Асеновград пък изградената от Овергаз Юг инфраструктура нарасна с още километър и половина. Проектът на компанията предвижда построяването на общо 15 километра газопроводи в жилищната зона, които да осигурят възможност на още 970 семейства да газифицират домовете си.