ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

АББ България е инвеститор на 2013 година

АББ България е инвеститор на 2013 година

АББ България беше удостоена с отличието "Инвеститор на годината 2013" от Българската агенция за инвестиции като признание за дейността и постиженията в сферата на електрическо оборудване за високо, средно и ниско напрежение, както и системи, и продукти за автоматизация на технологичните процеси в енергийния и промишления сектор през 2013 година. Годината беше от специално значение за компанията и заради изграждането на втората й производствена база в района на Пловдив, която представлява и втората голяма инвестиция на ABB в гр.Раковски. Обектът е разположен на обща площ от около 15 000 кв. м, а заводът ще действа като вътрешен доставчик на компанията.
Екехард Нойрайтер, мениджър на АББ България споделят, че за фирмата е голяма чест да бъде отличени с наградата "Инвеститор на годината" за втори път в България. Награда подчертава непрекъснатия ангажимент на ABB към държавата, в която развива дейност, предлагайки не само енергиен, производствен и международен опит, но и значителен брой нови работни места. Наскоро АББ България бе отличена и с "Награда на Германската икономика в България 2013" за непрекъснатото развитие на производствените си дейности в страната.