ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Електроенергопроект започва да предлага широка гама електрооборудване

Електроенергопроект започва да предлага широка гама електрооборудване

От месец декември 2013 година Електроенергопроект ООД предлага оборудване и материали за ниско, средно и високо напрежение от всякакъв тип, вид и клас, в широка продуктова гама, с гарантирано качество от световно известни производители. В съответствие с действащите към момента европейски и международни стандарти и норми се изготвят, изпитват и доставят продукти от производители с внедрена система за управление на качеството ISO 9001.
По искане на клиента, Електроенергопроект ООД осигурява участие на негови представители при заводските и приемни изпитания на предлаганите продукти, както и обучение в завода производител. При необходимост, дружеството съдейства и организира провеждането на допълнителни, нестандартни и специфични заявки за производство или изпитване на отделните продукти.
От фирмата споделят, че се стремят да предлагат качествено обслужване, консултации и помощ на клиента, както в процеса на подготовка на техническите спецификации и изисквания, така и при конкретно дефиниране на детайли по заявката. Квалификацията и опита на персонала позволяват голяма гъвкавост при решаването на задачите по дефиниране на критерии и изисквания към предлаганите продукти и услуги.