ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Онлайн плюс e обновената система за онлайн проверка и плащане на EVN

Онлайн плюс e обновената система за онлайн проверка и плащане на EVN

От декември 2013 година клиентите на EVN България могат да се възползват от обновената система за онлайн проверка и плащане на консумирана енергия EVN Онлайн плюс. Системата на дружеството е обогатена с допълнителни функции в полза на клиента. В новото меню клиентите могат да намерят информация за историята на фактурите от последните 12 месеца. Потребителите могат да видят информация за фактурите, представена по измервателна точка номер (ИТН) за регистрираните от тях клиентски номера. Чрез EVN Онлайн плюс ще може да бъде заплащано възстановяването на електрозахранването.
EVN България предлага и услуга за безплатно уведомяване чрез SMS или имейл за предстоящо прекъсване на електроснабдяването поради забавено плащане. Услугата е достъпна за всички битови клиенти на дружеството и е напълно безплатна. Предимството й е, че е бързо и удобно за уведомяване на просрочени задължения за консумирана електроенергия, намалява възможността от прекъсване на електрозахранването поради неплатени фактури, предотвратява разходите за възстановяване на електрозахранването, преустановено поради неплащане.