ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Апартаментни абонатни станции на Данфосс поставени в Индескън Корт, Лондон

Апартаментни абонатни станции на Данфосс поставени в Индескън Корт, Лондон

За да се осигури възможност на обитателите на Индескън Корт да контролират и намаляват разходите си за ползваната от тях енергия, Данфосс обедини усилията си с дългосрочния си партньор SAV Systems за построяването на децентрализирана отоплителна система с индивидуални абонатни станции във всеки апартамент.
Използвани бяха версии на апартаментни абонатни станции за индиректно свързване (Termix VVX), които са снабдени с втори топлообменен модул, който действа като интерфейс между главния тръбопровод за подаване на гореща вода от централния котел и кръга в самия апартамент. По този начин се осигурява възможност за ефективно подаване на топлинна енергия от централния котел, като същевременно се поддържа състояние на "херметично затворена система" във всеки отделен апартамент.
Резултатът е една високоефективна в енергийно отношение отоплителна система, която осигурява моментално производство на гореща вода при необходимост. Макар и без централен бойлер, не е необходимо апартаментните станции да съхраняват някакво количество вода, с което се свежда до минимум загубата на енергия и фактически се елиминира опасността от развитие на бактерии Легионела.