ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

ФЕЕВИ с инвестиционен грант от Международен фонд Козлодуй

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" ще получи инвестиционен грант в размер на 5 млн.евро по линия на Международен фонд "Козлодуй". През януари Министъра на икономиката и енергетиката подписа споразумения за безвъзмездна помощ от фонда за финансиране на три високоприоритетни проекта в областта на енергетиката. ФЕЕВИ е бенефициент на третото споразумение за 5 млн. евро инвестиционен грант за предоставяне на частични гаранции по кредити, отпуснати от търговски банки за ЕСКО проекти в общински сгради.
Безвъзмездната помощ ще бъде насочена към подпомагане развитието на ЕСКО пазара. ФЕЕВИ ще осигурява гаранции, като по този начин ще бъдат улеснени ЕСКО компаниите при договарянето на изгодни условия и ниски лихви за финансиране на проектите си. Така ще бъдат стимулирани и популяризирани проектите за енергийната ефективност на база договорите с гарантиран резултат. ФЕЕВИ вече има успешно реализиран подобен модел на финансиране - предоставена е частична кредитна гаранция в размер на 800 хил.лв. по финансирането на проект "Прилагане на енергийно-ефективни мерки в сградата на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, Хирургичен блок", кредитиран от "Токуда Банк" АД.