ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

Конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

На 13 и 14 март 2014г. ще се проведе конференция на ЕкоЕнергия. Това е в следствие от необходимостта за усилване на вътрешната динамика, обхвата на действие и общественото влияние на мрежата. Дискусиите на конференцията ще бъдат насочени към промяната във визията и стратегическите цели на мрежата до 2020г. Визията ще бъде разработена въз основа разбирането на общините по най-важните въпроси на енергийното развитие на България и тяхната роля в този процес. В началото на събитието ще бъде инициирана дискусия относно мястото на местните власти в изпълнението на националните политики за енергийна ефективност. Дискусията ще бъде последвана от информационен семинар за очакваните възможности за изпълнение на проекти по оперативните програми.
Конференцията ще продължи с презентации и дискусии относно текущите дейности в областта на стратегическото енергийно планиране и възможностите за оптимално оползотворяване на ресурса за енергийни спестявания. Това ще даде възможност за изразяване на позициите и мненията на всеки, който има отношение към енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие на местно равнище.