ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Оборудване за захранване на телекомуникационни станции от фирма Чепъков

Оборудване за захранване на телекомуникационни станции от фирма Чепъков

Фирма Чепъков предлага доставяне на оборудване за захранване на телекомуникационни станции в райони без електрическо снабдяване. Чрез тези системи се осигурява непрекъсваемо захранване на консуматори, които работят на различни напрежения - 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc и 220Vac. Фирмата предлага специални акумулаторни батерии. Те са предназначени за самостоятелно и аварийно захранване на обекти, както и за работа с фотоволтаици и вятърни системи. Фотоволтаиците захранват консуматорите и зареждат акумулатори през деня, а през нощта се използва енергията, акумулирана в батериите.
Акумулаторните батерии осигуряват няколкодневно автономно захранване. Подобен тип системи намират все по-голямо приложение в райони без захранване или с непостоянно такова. Възможностите на системата включват разширяване с вятърен генератор и с дизел агрегат, които да подпомагат захранването на консуматорите. Включването и изключването на дизел агрегата става автоматично при необходимост. Фирмата споделя още, че оборудването дава възможност за дистанционно наблюдение на работата на компонентите, акумулаторите и консуматорите.