ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 7, 2021


26.04.2021
ЕНЕРГО-ПРО изгради фотоволтаична централа за Виамат Бис

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради фотоволтаична електроцентрала в град Севлиево за фирма Виамат Бис, която работи в областта на стоманената промишленост у нас. ...

26.04.2021
Hager Group стартира новото бизнес направление

С началото на новата година Hager Group стартира бизнес звеното Hager Energy, което ще се занимава със специфични пазарни сегменти в Европа. To разчита на двете силни, допълващи се марки E3/ ...

26.04.2021
Danfoss публикува новия си доклад за устойчиво развитие

От 2013г. Danfoss е изпълнил близо 200 успешни проекта с цел намаляване на глобалния енергиен интензитет на сградите, които са част от усилията за декарбонизация в световен мащаб до 2030 година. ...

26.04.2021
Отличие от Intersolar за батерии по технологията Zinc-Air

ZnR Batteries е технологичен филиал на групата EDF, който е насочен към справянето с климатичните промени чрез постигането на нулеви нетни въглеродни емисии от енергийната мрежа чрез предост ...

26.04.2021
Нов масов разходомер за компресиран водород представи KOBOLD Group

По пътя към една екологична и щадяща природата мобилност, водородът има все по-нарастващо значение като източник на енергия за горивните клетки на автомобила. ...

26.04.2021
Предстои изграждане на брегово електрозахранване в българските пристанищата

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" подготвя инфраструктурата за захранване на корабите с електроенергия от брега с цел намаляване на замърсяването, генерирано от плавателни съ ...

26.04.2021
Юпитер Метал - производител на стоманорешетъчни стълбове за електропреносната мрежа

Юпитер Метал е производствена компания, основана през 2000г. и базирана в Пловдив. Основният предмет на дейност на компанията е свързан с производство и доставка на стоманорешетъчни стълбове ...

26.04.2021
България се присъединява към "Единния европейски пазар ден напред"

На 11 май 2021г. България се присъединява към Единния европейски пазар ден напред (SDAC) с въвеждането в реална работа на пазарното обединение между България и Гърция. ...

26.04.2021
Мобилни сервизни групи в услуга на клиентите на Санрок

"За завършването на големите проекти от стратегическо значение за индустрията на страната ни, пандемията, метеорологичните условия или прекомерната заетост не могат да служат като оправдание. ...


Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)