ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 7, 2021


07.07.2021
ИндустриИнформ дава възможност за оптимизиране вземането на решения

Мениджъри и управители на предприятия изразходват много време и средства за намиране на полезна информация, за управление и разширение на своя бизнес. ...

05.06.2021
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги изгради PV централа в предприятие за месопреработка

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги завърши нов обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Фотоволтаичната централа е в предприятие за производство на колбаси с марка " ...

05.06.2021
Десет години ФЕЦ Раковсково произвежда екологично чиста енергия

Фирма Смарт Енерджи проектира, изгражда и поддържа фотоволтаични централи повече от дванадесет години. Първата фотоволтаична централа на компанията е построена и въведена в експлоатация още ...

05.06.2021
Енергийна ефективност при термични и технологични процеси

Много от технологичните процеси в най-различни предприятия отделят изключително големи количества топлина, изхвърляна в околната среда. За повишаване на ефективността на системите SECESPOL п ...

05.06.2021
Венто - К получи сертификат по системата EN1856-1:2009

В началото на годината фирма Венто - К получи сертификат за съответствие на производствен контрол по стандарта EN1856-1:2009. Този сертификат удостоверява, че в предприятието се прилагат вси ...

05.06.2021
Danfoss предлага решения за балансирано централно отопление

"Правилно балансираната система за централно отопление на сгради е в основата на добре функциониращата отоплителна система", споделят от фирма Danfoss. ...

05.06.2021
ДП "Радиоактивни отпадъци" сподели опит с румънските си колеги

Ръководствата на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДП РАО) и румънската Агенция за ядрени и радиоактивни отпадъци, чиято цел е изграждането на ясна нормативна рамка, на която да ...

05.06.2021
Представена бе новата интернет платформа на проекта АЕЦ Белене

За втора поредна година БУЛАТОМ отличи журналистически материали, отразили задълбочено и обстойно събитията и тенденциите в развитието на атомната енергетика. ...

05.06.2021
Beckhoff пусна на пазара компактни индустриални компютри

Серията от мащабируеми ултракомпактни индустриални компютри C60xx на Beckhoff съчетава максимална изчислителна мощност с широка гама от възможности за инсталиране в контролния шкаф. ...


Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание ЕНЕРГИЯ

реклама

  • Българска фотоволтаична асоциация (БФА)