ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Евро Техноконсулт прибавя към своето портфолио енергийното дружество КМС

11.10.2019
Г-н Теодор Осиковски чрез инвестиционната си структура "Евро Техноконсулт" прибавя към своето портфолио ново енергийно дружество. Създадено като "КОМОС" през 1990 г., дълги години то развива услуги в областта на енергетиката, като основната му дейност е съсредоточена в и около АЕЦ Козлодуй. В началото на 2019 г. собствеността на компанията е променена на 100 %. Процесът на трансформация приключва през месец септември на настоящата година със смяна на името от "КОМОС" на "КМС". "КМС" EООД има две представителства, базирани съответно в Козлодуй и в София, с което гарантира качественото и бързо обслужване на своите клиенти и партньори. Обновеното дружество ще продължи да се развива като електромеханична компания в сферата на енергетиката и ще бъде ръководено от инж. Иван Личев в качеството му на Управител на компанията. "КМС" e член на Българска Търговско Промишлена Палата, Камара на Строителите в България и Български Атомен Форум - Булатом. Конкретен фокус върху следните дейности: Електромонтажни дейности за клиенти като АЕЦ Козлодуй, ЕСО ЕАД, НЕК ЕАД, ЧЕЗ АД, Енерго Про България; Ремонтни, монтажни дейности и изработка на детайли и оборудване в енергетиката за клиенти като АЕЦ Козлодуй, Ей И Ес Марица изток 1, Контур глобал Марица изток 3, Монди; Строително-монтажни работи за клиенти като АЕЦ Козлодуй, Топлофикация София, ЕСО ЕАД и сервиз и поддръжка за клиенти като АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Варна.