ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Енерго Про предлага решения за енергийна ефективност

Енерго Про предлага решения за енергийна ефективност

25.02.2019
През изминалата 2018г. Енерго Про Енергийни услуги съдейства на редица свои клиенти да намалят разходите си за енергия чрез мерки за енергийна ефективност. Дружеството предлага на своите клиенти, които желаят да намалят потреблението си на електрическа и топлинна енергия, услуги като оценка на потенциала за редуциране енергопотреблението на сграда, предприятие, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, разработване на оптимален пакет от енергоспестяващи мерки, изготвяне на енергиен одит, изпълнение и реализация на предписаните мерки.
Енергоспестяващите решения включват индивидуални проекти за ефективно осветление на офисни и производствени помещения, оптимизиране работата на сградни отоплителни инсталации и генериращи мощности, намаляване загубите на електрическа енергия в производствени електрически съоръжения и инсталации, мерки за топлинна изолация, система за мониторинг и контрол на енергийните разходи и др. Компанията има програма за преференциални условия за покупка на качествени енергийно ефективни продукти и системи или осигуряване на оглед, консултация, енергийно обследване и поръчка на професионално LED осветление за нуждите на бизнеса.