ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Пилотен проект за интелигентни трансформатори от Ormazabal и EWE NETZ

Пилотен проект за интелигентни трансформатори от Ormazabal и EWE NETZ

25.02.2019
Възобновяемите енергийни източници произвеждат все повече електричество, което създава предизвикателство пред мрежовите оператори, защото конвенционалните локални мрежови трансформатори не могат автоматично да регулират захранващото напрежение по време на работа и не могат да поемат колебанията на напрежението поради прекъсванията в електропроизводството при възобновяемите източници на енергия. EWE NETZ GmbH, един от най-големите мрежови оператори в Германия, вече има дял от над 80% от възобновяемата енергия в своята мрежа.
Като част от пилотен проект с EWE NETZ, Ormazabal предостави трансформатор transforma.smart. Иновативната трансформаторна станция се намира в Хайденау, близо до Хамбург, където в непосредствена близост има много източници на вятърна енергия и биогаз, а броят на фотоволтаичните системи в района постоянно нараства. Този модел трансформатор съчетава интелигентна система за управление с новоразработен автоматичен превключвател на натоварването. Той следи за понижаване на напрежението и автоматично го регулира в случай на промяна спрямо фиксирана процентна стойност, продължила повече от три секунди, като така се компенсират колебанията в средното напрежение.