ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 3, 2021

Следващо поколение управляващи устройства от GE

Следващо поколение управляващи устройства от GE

Новият CSD100 на GE е усъвършенствано контролирано комутационно решение за прекъсвачи високо напрежение. То е проектирано да отговори на променящите се нужди на днешните енергийни системи. CSD100 предлага смекчаване на превключващите преходни процеси за защита. Устройството подобрява надеждността на системата, като намалява рисковете и оперативните разходи, споделят от компанията.Използван с новите прекъсвачи на GE, CSD100 осигурява оптимизирано управление на превключването на прекъсвачите, за да ограничи рисковете за оборудването и електрическата мрежа. С усъвършенствано събиране на данни и интегрирани възможности за комуникация, CSD100 се интегрира лесно в нови или съществуващи среди на цифрови подстанции и свързани системи SCADA и DCS. CSD100 е подходящ за приложения в електрическата мрежа, за ограничаване на напрежението на трансформатора, за безопасно превключване на компенсираща инсталация за реактивна мощност, както и за повишена надеждност на надземните линии. Устройството дава възможност за безопасно и автоматично затваряне, оптимизиране на схемите на въздушните линии, оптимизиране на нивата на изолация, намаляване на напрежението от пренапрежение.