ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 2, 2018

ЕНЕРГО-ПРО инвестира в обновяване на подстанции и възлови станции във Варненско

ЕНЕРГО-ПРО инвестира в обновяване на подстанции и възлови станции във Варненско

27.02.2018
В края на декември ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, завърши подмяна на оборудване в подстанции и възлови станции в област Варна, като част от инвестиционната и ремонтна програма на компанията за 2017 година. В резултат на извършената рехабилитация се повишава сигурността на електрозахранване на над 20 хиляди битови и 60 промишлени клиенти на компанията. Беше направена подмяна на маломаслени прекъсвачи с нови вакуумни в подстанции Девня, Аспарухово и Варна Център, както и във възлови станции във Варненска област. Освен по-високата степен на надеждност на вакуумните прекъсвачи и по-дългия им експлоатационен живот, този тип съвременно оборудване има по-добри технически параметри, благодарение на които влиянието им върху околната среда е сведено до минимум.
Успоредно с подмяната на прекъсвачи в подстанция Аспарухово се извърши и подмяна на електромеханичните релейни защити с цифрови. Тяхното основно преимущество за клиентите е, че намаляват времето на прекъсване на електрозахранването и дават възможност за ограничаване района на изключване при авария. Освен това новите монтирани защити предпазват самата подстанция, като ограничават възможността за възникване на повреди по съоръжението.