ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

ЧЕЗ Разпределение модернизира подстанция Витоша

20.09.2018
ЧЕЗ Разпределение стартира нов проект за пълна подмяна на разпределителната уредба 110kV в подстанция Витоша в центъра на столицата. В резултат ще се подобри сигурността на електроподаването за близо 40000 домакинства, бизнес клиенти и институции в кварталите Лозенец, Иван Вазов, Хиподрума, Красно село, Южен парк, Крива река, Стрелбище, Гоце Делчев и централната градска част, вкл. всички институциите и Медицинска академия. Проектът за реконструкцията на подстанция "Витоша" е на стойност 2,4 млн.лв. и се очаква да приключи в края на октомври. По време на неговото изпълнение ЧЕЗ Разпределение е осигурило алтернативно захранване на подстанцията и съответните квартали.
Новата уредба е произведена специално за ЧЕЗ Разпределение България, по нова, съвременна технология и ще осигури много по-добро управление на мрежата 110kV в София. В нея ще бъде включен нов кабел 110kV "Драгалевци", друг мащабен проект на дружеството за тази година. Втората връзка на уредбата също ще бъде частично реконструирана, като по този начин уредбата в подстанцията ще бъде захранена и от двете страни чрез сухи кабели - едно много по-сигурно решение за надеждността на електрозахранването в столицата.
Паралелно с централните части на столицата, ЧЕЗ Разпределение се грижи и за околните населени места. В началото на септември компанията подобри електрозахранването в Доброславци, Нови Искър, Волуяк и Мировяне. Там бяха инсталирани дистанционно обслужвани електромери, с които се подобрява сигурността и качеството на захранването. Автоматизираната система ще позволява дистанционно отчитане, ще следи натоварването на мрежата и подаваното напрежение, честотата и продължителността на прекъсванията и други параметри.