ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

ЧЕЗ Разпределение завърши значими за столицата проекти

ЧЕЗ Разпределение завърши значими за столицата проекти

25.02.2019
В началото на декември ЧЕЗ Разпределение завърши два от най-значимите си проекти за 2018г., засягащи столицата - подмяната на кабел 110kV Драгалевци и реконструкцията на подстанция Витоша, с което се гарантира по-сигурно електрозахранване за голяма част от град. София. Старият маслен кабел 110kV е заменен с 3km нов сух кабел, който има много по-сигурна изолация, а в подстанция Витоша е извършена пълна подмяна на разпределителната уредба. Осъществяването на тези два проекта ще повиши надеждността на електрозахранването в 12 столични квартала в районите Триадица, Лозенец, Красно село, Студентски, Витоша и Изгрев.
Новите съоръжения бяха пуснати в експлоатация на официално събитие, проведено на 4 декември в подстанция Витоша. Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България, спомена трудностите, свързани с реконструкцията на подстанция Витоша, породени от мащабите на съоръженията, както и с подмяната на кабела, преминаващ през силно урбанизирани площи. Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, отбеляза, че в реализирането на двата проекта са вложени и много усилия на служителите на компанията, създали необходимата организация за по-бързото им завършване.