ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 2, 2018

Фирма Тинотех предлага на пазара първите слънчеви системи, които работят и нощем

Фирма Тинотех предлага на пазара първите слънчеви системи, които работят и нощем

13.07.2011
На пазара за отоплителни системи вече се предлага нова термопомпа - слънце/въздух-вода. Тя се състои от термопомпа и леки анодизирани алуминиеви слънчеви панели с директно изпарение, оформени като изпарител. Така става възможно да се използва целогодишно енергията на слънцето – директна или акумулирана във въздуха, като панелът винаги е по-студен от заобикалящата го среда. Получената топлинна енергия превишава вложената електрическа до 7-8 пъти при слънце и до 3-4 пъти през нощта.
Системата вече се представи блестящо един сезон в България, като освен португалският „Еnergie” вече има и български вариант „HEETEX“, който беше отличен на пролетното изложение „Трите ключа“. Системата позволява сравнително лесно да се ползват предимствата на слънчевите колектори и термопомпите, без да са необходими скъпи водоизточници или земносвързани топлообменници.