ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Уникални роторни багери се изграждат в Мини Марица-Изток

Уникални роторни багери се изграждат в Мини Марица-Изток

27.05.2019
За първи път у нас, на територията на Мини Марица-изток ЕАД, с помощта на 500-тонни автокранове се изграждат два уникални роторни багера. Дружеството успешно изпълнява Договор с реф.No ММЕ/BWE Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация уникални роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в "Мини Марица-изток" ЕАД, България. Srs-2000 има значителни технологични способности и висока издръжливост при динамичен товар. SRs-200 има специфични характеристики, които да удовлетворят различни изисквания на инвеститорите, от които в случая най-характерното е за минимален възможен натиск върху терена.
На 7 май 2019г. започна изграждането на горния строеж на багер KWK-2000. За целта на монтажната площадка в рудник Трояново-север бяха ситуирани два 500-тонни автокрана LIEBHERR LTM 1500-8.1. Огромните автокранове са наети от изпълнителя по договора - Консорциум Фамур - Българска енергетика и ще работят две седмици на монтажната площадка. За това време ще бъде изграден горният строеж на багер KWK-2000, като се качат въртящата платформа на багера - 98 тона, балансовата му стрела - 155 тона, роторната стрела - 112 тона, подвижната мачта - 45 тона и неподвижната мачта - 46 тона.