ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Трокут Тест Груп организира семинар за енергийната ефективност и превантивно поддържане

26.06.2019
През месец септември тази година фирма Трокут Тест Груп (ТТГ) ще организира семинар на тема "Енергийната ефективност и превантивно поддържане на производствени инсталации". Специалистите и ръководството на ТТГ се обединяват заедно с партньорите си в идеята за провеждането на един практичен семинар. Това споделиха от компанията за читателите на списание Енергия, за които темата би била интересна.
Целта на събитието е да се покажат решенията за превантивна поддръжка с цел увеличаване на енергийната ефективност, посредством намаляването на загубите от "производствените консумативи", инспекция на състоянието на индустриалните инсталации и техните компоненти, наблюдаване на състоянието на електродвигателите и други. Интегрирането на методика за превантивно поддържане е изключително важно, защото чрез нея могат да се откриват зараждащи се дефекти в отделните зони на инсталациите. Следенето на тези участъци спомага за елиминиране неплановите спирания за ремонти, които струват много особено за фирмите работещи в непрекъснат режим на работа.
Прилагането на тази методика оптимизира разходите, свързани с "производствените консумативи" на предприятието. Това води пряко до намаляване на потреблението на електрическа енергия, горивата, резервните части и естествено до удължаване живота на отделни компоненти, агрегати и възли и други. Специално внимание, по време на предстоящия семинар, ще бъде обърнато и на безопасността при работа в опасни среди. За тази цел ще бъдат разгледани различни решения - системи за мониторинг на околната среда за наличие на токсични и вредни газови емисии, както и технологии за безопасни инспекции и поддръжка.