ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово отбеляза 8 години от търговската си експлоатация

ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово отбеляза 8 години от търговската си експлоатация

26.06.2019
Най-модерната въглищна централа в България, ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово, отбеляза 8 години от началото на търговската си експлоатация. От 3 юни 2011г. до днес двата енергоблока на централата са произвели бруто над 28 млн. MWh. Това показва анализът на производствените резултати на най-високотехнологичната въглищна централа в България. За този период тя е достигнала 88,5% разполагаемост от над 37 млн. MWh. Тя е ключова за гарантиране на сигурността на електрозахранването и стабилността на българската електроенергийна система. Със своята мощност от 690MW, централата допринася България да покрие изискванията на Европейската организация на операторите на електроенергийни мрежи ENTSO-E за резерв за първично регулиране. През 2018г. ЕСО е използвала централата 8200 часа в режим за първично регулиране и 13 700 часа в режим на вторично регулиране.
ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово работи само с български лигнитни въглища, добити в Мини Марица изток, възлизащи годишно на около 5-5,5млн. тона. В резултат на внедрените модерни технологии, централата достига средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация от над 97%, чиято непрекъснатата работа помага за по-чист въздух и опазване на околната среда.