ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Съвместен семинар на Oventrop и Samsung

Съвместен семинар на Oventrop и Samsung

25.09.2017
След успешно проведените семинари на тема "Интелигентни решения за създаване на микроклимат" в градовете Стара Загора, Бургас, Велико Търново, Разград, Пловдив и София, за втора поредна година Samsung и Oventrop продължават обиколката си из страната. Предстоящите регионални срещи се предвижда да се проведат на 17 октомври в Плевен и на 18 октомври тази година в Русе. Експертите от Samsung и Oventrop ще запознаят проектантите от КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране) с иновативните си продукти и решения.
Предварителната програма включва теми, засягащи системи за централна и професионална климатизация, термопомпени системи, хидравличен баланс и подово отопление. Как двете водещи компании в сектора обединяват експертиза и технологии при създаването на съвместните решения за подобряване и оптимизиране на микроклимата, участниците в семинара ще могат да научат на 17 и 18 октомври 2017 година. Организаторите информират, че за предварителна регистрация желаещите могат да се обърнат към регионалния председател на секция ОВКХТТГ в съответния град или да потвърдят участие на Oventrop до 13 октомври 2017г. За повече информация може да се следи и сайта на КИИП.