ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Студенти от ТУ Варна посетиха Високоволтовата лаборатория на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Студенти от ТУ Варна посетиха Високоволтовата лаборатория на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

25.09.2017
Група студенти от Технически университет Варна посетиха Високоволтовата лаборатория на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи в морския град. По време на превърналите се вече в традиция подобни срещи, студентите се запознаха с работата на оборудването, което позволява извършването на комплексни изпитания на различни елементи, използвани при изграждане и конструиране на електрически мрежи.
Високоволтовата лаборатория на ЕНЕРГО-ПРО е единствената у нас, която е лицензирана от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация и притежава широкоообхватен сертификат за високоволтови изпитвания. В нея се провеждат тестове на силови кабели, изолатори, прекъсвачи, специализирани и лични предпазни. Обиколката на студентите, част от които вече са започнали кариерата си в сферата на енергетиката, премина в оживена дискусия с отговорника на Високоволтовата лаборатория инж. Георги Гарибов. Студентите получиха експертни отговори на своите въпроси и станаха свидетели на няколко впечатляващи демонстрации на различни изпитания, извършвани в лабораторията. Кулминационната точка на посещението беше представянето на волтова дъга и пробив на изолатори, което предизвика допълнителна дискусия.