ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

СИМЕЛ-М представя устройство за мониторинг на мощността KM-N3 на Омрон

СИМЕЛ-М представя устройство за мониторинг на мощността KM-N3 на Омрон

22.06.2017
KM-N3 е най-новата технология за мониторинг на мощността, предназначена да даде предимства на всички участници в проектите за мониторинг на енергията, от дизайнера, инсталатора до крайния потребител. Технология Push-In Plus позволява бързо и лесно окабеляване на комуникационните терминали. KM-N3 е с голям, висококонтрастен, ясен, бял и зелен LCD дисплей. Висока програмируемост чрез големите предни бутони, улеснява избора на устройството дори в ранните етапи,когато някои детайли на проекта все още не са известни.
Серийният порт RS485 Modbus заедно с 4 изхода дават възможност за лесно интегриране със съществуващите комуникационни системи. От фирма СИМЕЛ-М споделиха, че уредът предоставя решение на проблемите, свързани с проектирането, инсталирането, окабеляване и пускане в експлоатация с помощта само на един модел. Благодарение на това той намира широки възможности за приложения в различни сфери на икономиката. Той е подходящ при производство на енергия (като вятърни и фотоволтаични централи), търговски сгради като офиси, търговски центрове, както и за всички други и други потребители, който искат да следат консумацията на енергия и да намалят съответно сметката си за енергия.