ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Силови безхалогенни огнеустойчиви кабели

Силови безхалогенни огнеустойчиви кабели

15.05.2017
Фирма Филкаб предлага на своите клиенти силови безхалогенни огнеустойчиви кабели от серията NHXH-FE. Това са кабели, неразпространяващи горенето, предназначени за неподвижно полагане в инсталации, за пренасяне и разпределение на електроенергия при U0/U 0,6/1kV/50Hz. Те са подходящи за приложение в обекти със завишени мерки за безопасност - болници, училища, хотели, търговски и конгресни центрове, летища, гари, банки и финансови центрове, обекти в енергетиката и транспорта.
Конструктивно кабелите са с плътни или усукани Cu жила, кл.1/ кл.2 съгласно DIN VDE 0295, IEC 60228. Изолацията е изпълнена с лента от минерален материал и омрежен полимерен компаунд. Имат цветна маркировка в съответствие с VDE 0293-308. Вътрешната обвивка е от стъклени влакна, а външната - от полиолефин компаунд с оранжев цвят. Максималната допустима работна температура на кабелите е +90oC, а температура в режим на късо съединение може да достига до +250oC за период от 5сек. Те отговарят на изпитване за огнеустойчивост съгл. DIN VDE 0472 част 814, IEC 60331 до 180 минути и на изпитване за функциониране на цялата кабелна конструкция под въздействието на огън съгл. DIN VDE4102 част за 12 - 30 минути.