ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Роботите в атомната енергетика

Роботите в атомната енергетика

27.05.2019
Фраматом използва роботи като Charli, Eloise, Pelican или Forerunner, което значително повишава безопасността и подобрява изпълнението на операциите. Роботите, резултат от години на продуктивни колективни изследвания и разработки, са пример за иновативен подход, целящ постигането на безопасна и все по-конкурентна ядрена енергия. Сред примерите за използването им е производствената база в Сен Марсел, където роботизирани ръце улесняват тежката работа и намаляват рисковете, свързани с нея, а при демонтажа на ректора Superphenix използването на лазерният робот Eloise се оказа незаменимо.
Индустриалните иновации все повече се нуждаят от отворени екосистеми и схеми. Фраматом взе участие в конкурса Fest'Innov 2018 на Ecole catholique d'arts et metiers de Lyon, където обучена от експерт на Framatome, група студенти имаше задача да предложи решение на техническо предизвикателство - рязане на тръби при разглобяване на ядрен реактор. По този начин Фраматом се възползва от външния поглед на бъдещите инженери, запознати и лесно възприемащи нови технологии, и от разнообразието на гледни точки в групата, включваща студенти с техническите и бизнес профил, ключов фактор за появата на иновации.