ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Реконструкция на подстанция във Варна гарантира по-сигурно електрозахранване

Реконструкция на подстанция във Варна гарантира по-сигурно електрозахранване

13.11.2018
Електроразпределение Север, част от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, обнови оборудването на подстанция Максуда, при което бяха монтирани нови измервателни токови трансформатори на високо напрежение и дистанционни цифрови защити, които следят състоянието на електропроводите и позволяват селективно изключване на повредени съоръжения, без да се нарушава работата на останалите участъци от мрежата, като така се ограничава значително броят на клиентите, чието електрозахранване се изключва при ремонтни дейности. Прекъсвачите са подменени с вакуумни от последно поколение, които предпазват системата от поражения вследствие на късо съединение или външни въздействия. Дистанционното телемеханично управление на подстанцията дава възможност за по-бързо локализиране на повреди и възстановяване на електрозахранването на клиентите.
Проектът за обновяване на подстанция Максуда на стойност 250 хиляди лева е част от инвестиционната програма на ЕРП Север за 2018г. и цели устойчива работа на съоръжението през предстоящия зимен сезон. Реконструкцията ще подобри сигурността на електрозахранването на над 6500 домакинства и фирми в района на Западна Промишлена зона във Варна и на 12 села в община Аксаково.