ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Първият SIL 3 детектор за вода и пара на Emerson

Първият SIL 3 детектор за вода и пара на Emerson

25.09.2017
Детектиращата система за вода и пара Mobrey Hydratect 2462 от Emerson e първото в света решение с единичен контролер, сертифицирано съгласно IEC61508 за измервателни функции за безопасност до интегрирано ниво на безопасност SIL3. Системата се използва в разнообразни приложения, където детектирането на вода или пара е от съществено значение за безопасната и ефективна работа на съоръжения като парни котли, парни барабани и дренажни гърнета на паропроводи. Така се запазват ценни активи, предотвратяват се престои, реализират се икономии и се подобрява безопасността на работниците.
Функционалната оценка на безопасността е извършена от сертификационната компания Exida. Hydratect системата е идеална за най-взискателните приложения като производство на електроенергия, рафинерии, химични. Тя може да работи при налягания до 300bar и температури до 560oC. Hydratect е съвременен заместител на традиционните поплавкови превключватели и се състои от компактно двуканално електронно устройство, свързано към двойка електроди. Инсталирайки електродите в съдове или паропроводи и измервайки съпротивлението, се детектира наличието на вода или пара като всеки канал дава надеждни и независими индикации.