ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Провежда се плановия годишен ремонт на блок 5 на АЕЦ Козлодуй

Провежда се плановия годишен ремонт на блок 5 на АЕЦ Козлодуй

15.05.2017
На 22 април 2017г. 1000-мегаватовият пети блок на АЕЦ "Козлодуй" бе спрян за планов годишен ремонт. В рамките на престоя ще бъдат изпълнени необходимите ремонтни дейности, профилактика на оборудването и на системите на блока, както и презареждане на реактора със свежо ядрено гориво за 24-а поред горивна кампания. В периода на спирането предстои да бъдат реализирани планираните дейности от проекта за продължаване на срока на експлоатация на пети блок. По проекта за повишаване на топлинната мощност до 104% ще бъде извършена подмяна на статора на турбогенератора с нов и реконструкция на сепарационните системи на два парогенератора. Предвижда се плановият годишен ремонт на пети блок да продължи до средата на месец юни, като през това време шести блок на централата ще работи с пълно натоварване на мощността.
Изграждането на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй с реактори ВВЕР-1000, модел В-320 с херметична защитна обвивка, трикратна резервираност на системите за безопасност започва през 1980г., като блок 5 е пуснат в експлоатация през 1987г. От 2007г. това са единствените 2 работещи блока на централата, след затварянето на първите 4, в резултат на поетите от България ангажименти към ЕС.