ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 7, 2019

Проведе се среща между енергийния министър и енергийните дружества

Проведе се среща между енергийния министър и енергийните дружества

12.11.2019
На среща в Раднево с представители на енергийните дружества и на синдикалните организации КТ Подкрепа и Конфедерацията на независимите синдикати в България, министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че запазването на въгледобива и продължаването на работата на топлоелектрическите централи от комплекса Марица-изток е основна цел и приоритет, като в проекта на Интегриран план в областта на енергетиката и климата е заложена работа на комплекса Марица-изток до 2030г. с хоризонт до 2050г. Министър Петкова запозна председателите на синдикатите с напредъка на предприетите мерки за осигуряване работата на комплекса Марица-изток. В срещата участваха и ръководителите на Български енергиен холдинг ЕАД, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД, ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД, Мини Марица-изток ЕАД и фонд Сигурност на електроенергийната система.
Министър Петкова също информира за подписано от нея писмо, с което страната ни уведомява Европейската комисия, че ще използва механизма за капацитет, за да гарантира енергийната сигурност и ликвидността на пазара на електроенергия. Процесът на либерализация на електроенергийния пазар също бе сред темите на разговор.