ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Приложение на Danfoss за избор на вентили с предварителна настройка

Приложение на Danfoss за избор на вентили с предварителна настройка

25.09.2017
Всяка година се монтират стотици хиляди радиаторни вентили от сериите RA-N, RA-UN и RA-DV на Danfoss. Всички те разполагат с вградена възможност за предварителна настройка, позволяваща прецизно задаване на изчисления дебит. Допълнително тяхно предимство е лесната им настройка, без да е необходимо използването на специални инструменти.
Мощно помощно средство при избора им могат да бъдат мобилен телефон или таблет. Това е така благодарение на приложението Valve Preset App, свободно достъпно от Google Play and App store. То дава възможности за избор на вентил от сериите RA-N, RA-UN и RA-DV, с размери в диапазона от DN 10 до DN 25; избор в съответствие с размерите на радиатора и температурата на водата в подаващата и връщащата тръба; избор в зависимост от вида на радиатора: панелен, глидерен или лира; избор спрямо необходимата отоплителна мощност и избор в зависимост от мощността на радиатора. Изборът на вентил с предварителна настройка допринася за повишаване на енергийната ефективност на отоплителната система като цяло. Това от своя страна води до допълнителни ползи, изразяващи се в по-малки сметки за топлоенергия и редуцирано вредно въздействие върху околната среда.