ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 4, 2020

Отбелязваме Националния ден на енергетиката

Отбелязваме Националния ден на енергетиката

На 21 юни 2020 година енергийният бранш празнува Денят на енергетиката. На настоящата дата тази година своя професионален празник честват българските енергетици. Събитието се отбелязва на предпоследния неделен ден от месец юни с Решение 231 на Министерския съвет от 23 май 1967г. и по традиция започва със засаждане на дръвче в Алеята на АЕЦ пред спортно-оздравителния комплекс в град Козлодуй. Първото тържествено честване на този професионален празник е на 16 юни 1967г. в град София.Енергетиката на България е основен елемент както за инфраструктурата и икономиката на страната, така и за стопанството и бита на хората. Производството на електроенергия в България датира от края на 19 век. Първата ТЕЦ е пусната в експлоатация през 1899г. в град Перник. През 1900г. е пусната в действие и първата ВЕЦ в Панчарево с мощност 1600квт. През 1982г. в страната има в изправност 234 електроцентрали с общ капацитет 9499Мвт. От този брой, 140 са ТЕЦ, 87 - ВЕЦ и един АЕЦ - Козлодуй. Общото производство се равнява на 4.5МВтч на глава от населението. Днес българската енергийна система се основава на невъзобновяеми енергийни източници, като въглища и ядрено гориво от една страна, и на възобновяеми енергийни източници, като вода, вятър и слънце, от друга.