ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Нов тип агрегат за добив на енергия, разработен от Нети БГ

20.09.2018
Както списание Енергия съобщи в предишния си брой, българската компания Нети БГ представи доклада за научно-техническа разработка на нов тип ветрогенераторен агрегат. Негова основна цел е да предложи на по-малките и средни потребители решение, задоволяващо нуждите от енергия в диапазона 1,5 - 15kW, което да е с висока надеждност и ефективност, да има минимална потребност от обслужване, ниски производствени разходи и конкурентна цена.
Новият тип агрегат следва една от най-новите идеи за роторна турбина с вертикална ос на ротация на френският изобретател Пиер Дайдон, взаимствана от ветроходството. Авторският колектив насочва усилията си към доразвиване на идеята и отстраняване на двата и основни недостатъка - направляващият апарат и конструкцията на работните крила. За тази цел е създаден нов тип планетарен, двустепенен ремъчен редуктор, позволяващ вграждане в носещата конструкция на ротора, с високо КПД и без нужда от смазване и поддръжка. Предложен е и нов начин на изграждане на работните крила с лека носеща конструкция от реи и въжета, като платната са мека и лека материя (напр. UV-устойчив винил).
Потърсеното е и ново, нестандартното решение по отношение на генератора. За целта е създаден право токов генератор, които е ниско оборотен, безконтактен и без възбудителни намотки и елементи. Това освобождава агрегата от изискването за трансмисия между турбината и генератора. Освен това този генератор има адаптивна мощност, съобразно променящата се мощност на въздушния поток в много широк диапазон. По предварителни разчети, така създадената система е с недостигана до сега ефективност от 60-65%, ниска себестойност, висока надеждност и нулево екологично влияние.