ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 7, 2020

Нов соларен парк заработи в Добрич

Нов соларен парк заработи в Добрич

Нов соларен парк, изграден от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, заработи в Добрич. Съоръжението с мощност 15KWp е собственост на един от дългогодишните клиенти на фирмата - ТТ-СЕРВИЗ ООД. През годините ТТ-СЕРВИЗ ООД е показала своя ангажимент към проблема с опазването на околната среда. Следвайки експертните съвети на енергийния одитор, към днешна дата фирмата е с изцяло подменено ЛЕД осветление в своя магазин, сервизни помещения и складове, а от март 2020г. притежава и собствена фотоволтаична централа, чиято основна цел е да покрива част от енергийното потребление.Централата е разположена върху площ от 180m2 и има вградената онлайн система за мониторинг, която ще позволява на клиента в реално време да следи енергията, произвеждана от фотоволтаичната система, и да я сравнява с текущата консумация на обектите си. На база на очакваната годишна генерация от 18MWh, възвръщаемостта на инвестициите може да бъде гарантирана в рамките на 6-7 години. Собственикът на ТТ Сервиз коментира, че изграждането на соларната инсталация се е оказало нелека задача, съпътстванa от сложни процедури, но благодарение на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, той вече притежава високотехнологична фотоволтаична централа.