ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Нова възлова станция в Русенско

Нова възлова станция в Русенско

25.02.2019
Новата възлова станция Изток беше включена към електроразпределителната мрежа на ЕРП Север в района на град Русе в края на декември 2018г. Станцията е проектирана и изградена като модулна комплектна разпределителна уредба от съвременен тип. Реализирана е така, че да предостави сигурно и самостоятелно електрозахранване на електропроводите, присъединени към нея, като всички входове и изходи са оборудвани с цифрови релейни защити. Така ще се ограничат рисковете от прекъсване на електрозахранването и ще се даде възможност за селективно изключване на отделни участъци от електропроводи с регистрирани аварии. Новото съоръжение е оборудвано също с автоматизирана система за дистанционно управление, което ще намали намалява времето за реакция при аварии.
Възлова станция Изток е разположена в Индустриален парк, град Русе, и захранва четири въздушни електропровода, които осигуряват електрозахранване на част от стопанските потребители в Индустриален парк и Източна промишлена зона на града, както и на четири населените места, намиращи се източно от него. Районът, захранван от новата станция, е сред най-динамично развиващите се в област Русе и броят жители в него непрекъснато нараства.