ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

НКЖИ получи Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирани структурни подсистеми

НКЖИ получи Разрешение за въвеждане в експлоатация на модернизирани структурни подсистеми

13.11.2018
На 2 октомври 2018г. Изпълнителният директор на ИА Железопътна администрация Веселин Василев връчи на Генералния директор на ДП НКЖИ инж. Красимир Папукчийски разрешения за въвеждане в експлоатация на модернизирана структурна подсистема Енергия и на нова структурна подсистема Контрол, управление и сигнализация. Разрешенията се отнасят до подсистема Енергия при рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора-Завой и Завой-Зимница, подсистема Енергия при рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив - Бургас - възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на тягови подстанции, секционни постове и секционни разединители от централен диспечерски център Пловдив, и подсистема Контрол, управление и сигнализация в железопътната отсечка Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граници по железопътни линии No.1.
Въвеждането в експлоатация на подсистемите постига една от основните цели за подобряване на железопътната инфраструктура с оглед повишаване на безопасността на движение и осигуряване на оперативна съвместимост в рамките на Европейската общност.