ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Модулна, термоустойчива система за съхранение на енергия LMP

Модулна, термоустойчива система за съхранение на енергия LMP

26.06.2019
Blue Solutions, част от френската група Bollore, разработва решения за производство, съхранение и управление на електрическа енергия. Ключова за развитието на компанията е разработката на първата стационарна система за съхранение на енергия с батерия от литиево-метален полимер (LMP). Новата технология е резултат от програма за научни изследвания и развитие, започната преди повече от 20 години. Журито на Intersolar бе впечатлено от техническите характеристики и нивото на безопасност, които това решение предлага. LMP батериите не съдържат течен електролит и могат да работят до 105оC без да е необходимо охлаждане. Това ги прави особено подходящи за райони с високи температури. LMP технологията не използва разтворители, кобалт или други редки минерали, като е възможно батериите да бъдат рециклирани.
Основната клетка на батерията е има енергиен капацитет, подобен на традиционната оловна акумулаторна батерия за автомобили. Високият капацитет означава, че броят елементи във всяка батерия може да бъде намален, което намалява броя на връзките между тях и така се понижава цената на батерията, а се повишава надеждността. Кутията на батерията е конструирана така, че да ограничава външните въздействия.