ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Меморандум за развитие на електроенергийния пазар в Югоизточна Европа

Меморандум за развитие на електроенергийния пазар в Югоизточна Европа

08.04.2019
Българският преносен оператор (ЕСО), македонският електропреносен системен оператор (МЕПСО) и албанският електропреносен оператор (OST) подписаха Меморандум за разбирателство за развитие на електроенергийния пазар и засилване на регионалното сътрудничество в региона на Югоизточна Европа, посредством взаимно подпомагане. Домакин на срещата беше ЕСО.
С меморандума трите страни декларират волята си за тясно сътрудничество и принос за развитието на пазара на електрическа енергия чрез обединение на националните пазари Ден напред и интегрирането им към функциониращия единен европейски енергиен пазар. Инициативата се очаква да допринесе за създаването на по-добри възможности за пазарните участници и повишаване сигурността на доставките в региона. Меморандумът предвижда и обединението в пазарния сегмент Ден напред на общите граници между трите страни да бъде съпътствано от имплицитно разпределение на междусистемни преносни способности в съответствие с европейския целеви модел. С този документ трите електропреносни оператора заявяват решимостта си да развиват регионалното сътрудничество посредством създаването на Регионален център за сигурност в страна член на ЕС от Югоизточна Европа.