ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Комбиниран уред за мониторинг и контрол от Camille Bauer

Комбиниран уред за мониторинг и контрол от Camille Bauer

27.02.2018
Новата серия CENTRAX CU5000, предлагана от Делта Инструмент, e иновация в енергийната автоматизация. Тя съчетава в едно функциите на много точен измервателен уред за силнотокови приложения и възможностите на лесно програмируем вграден PLC контролер. В много случаи изцяло премахва нуждата от допълнителни контролери. Уредът може да измерва повече от 1500 параметъра за оценка на състоянието и качеството на мрежата, и следене на различни товари и консумация с клас на точност 0.5S. Напрежения до 690V могат да бъдат директно свързани към него. Модулно предлага комбинации от различни аналогови, цифрови или релейни входно-изходни портове, както и комуникация по Modbus TCP/RTU.
CU5000 е версия за монтаж на стандартна шина, но има и версия CU3000 за лицев панел. Разполага както с локален TFT дисплей и клавиатура, така и с интерфейс за достъп през уеб браузър, с възможност за кустомизирани визуализации. PLC възможностите му са базирани на популярната платформа CODESYS, предлагайки набор от логически и математически функции с достъп до всички параметри. Лесно може да бъде свързан с различни SCADA системи, както и иновативната платформа за контрол и мониторинг SMARTCOLLECT на CBM.