ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

Интерактивните зарядни станции за електрически автомобили от Евродизайн БГ

Интерактивните зарядни станции за електрически автомобили от Евродизайн БГ

20.09.2018
Евродизайн БГ предлага на българския пазар интерактивните зарядни станции за електрически автомобили на словенската фирма Etrel, която има повече от 10 години опит в тази област. Предлаганите станции са за AC с максимална мощност от 22 kW. Моделите Etrel G5 и Etrel INCH са подходящи както за домашно ползване, така и за бизнес клиенти. Etrel G6 е с възможност за едновременно зареждане на два автомобила и се монтира на постамент. Перфектно решение за обществени паркинги и гаражи, споделено използване в хотели и ресторанти, апартаментни комплекси и офиси.
Зарядната станция Etrel INCH може да се използва в клъстер. Клъстеризацията прави възможно монтирането на няколко Etrel INCH зарядни станции и едновременното им използване на места, където електрическата мрежа е с ограничен капацитет. Благодарение на това станциите следят общия товар и зареждат автомобилите с такава мощност, че да не се претовари мрежата. Зарядните станции на Etrel се предлагат с изключително подробна, cloud-базирана система за управление - OCEAN. Тя позволява лесно администриране на всички потребители; плащания, сметки и фактуриране на зарежданията; управление на клиентите; статистики и справки за потреблението; управление на достъпа до системата; онлайн поддръжка.