ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина X, брой 1, 2018

Започна строителството на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци

Започна строителството на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци

25.09.2017
В края на август Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци официално стартира изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. На специална церемония на площадка Радиана министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров направиха символичната първа копка на бъдещото НХРАО. Площадка Радиана, където ще бъде изградено хранилището, е разположена в двукилометровата зона с контролиран достъп на АЕЦ Козлодуй.
Националното хранилище представява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни отпадъци и ще бъде едно от най-модерните в Европа от този тип. НХ РАО ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138200m3. Състои се от няколко стоманобетонни вкопани конструкции, разделени от вътрешни преградни стени на отделни камери. Планирано е то да бъде в експлоатация и постепенно да се запълва в продължение на 60 години, като след това да бъде затворено. През целия период на експлоатация и в следващите 300 години съоръжението ще е обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.