ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

Започна изграждането на електропровода между Марица Изток и Бургас

Започна изграждането на електропровода между Марица Изток и Бургас

27.05.2019
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) постави официално начало на строителството на вътрешен електропровод 400kV с дължина 150km, който ще свързва подстанция Марица Изток с подстанция Бургас. Той ще стане част от вътрешната 400kV-ова електропреносна мрежа на страната. Електропроводът е от общосистемно значение за Република България и повишава сигурността на работа на преносната система. Трасето на новата въздушната линия 400kV преминава през териториите на общо осем общини - Гълъбово, Тополовград, Тунджа, Елхово, Стралджа, Карнобат, Камено и Бургас. Това е един от петте проекта от общ европейски интерес, които ЕСО осъществява в рамките на Регламент 347/2013. Въздушната линия е част от Група проекти България-Гърция и е от ключово значение за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор Север-Юг и за изграждането на трансевропейската енергийна инфраструктура.
На официалната церемония присъстваха представители на Изпълнителна агенция Иновации и мрежи към Европейската комисия, народни представители от региона, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, ръководството на ЕСО, областният управител на Ямбол Димитър Иванов и представители на местната власт.