ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 2, 2021

Завършва рехабилитацията на подстанция Варна Изток

Завършва рехабилитацията на подстанция Варна Изток

В рамките на последните две години ЕРП Север извърши мащабна рехабилитация на подстанция Варна Изток. Тя е от ключово значение за електрозахранването на Варна, като снабдява с електричество повече от 40000 домакинства в града. През настоящата година предстои доставката и монтажа на нов силов трансформатор с мощност 50MVA, с което общата инвестиция в подстанция Варна Изток се очаква да надхвърли 3 милиона лева.Дейностите по рехабилитация на съоръженията в подстанцията са част от инвестиционната програма на дружество. Те включиха цялостно обновяване на откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110kV, изграждане на нова двойна шинна система, заедно с прилежащите съоръжения и стоманените поцинковани портали. След направените подобрения уредбата е оборудвана с 8 изцяло нови елегазови прекъсвачи, 21 разединители, 12 напреженови трансформатори и 18 токови трансформатори.
Проектите на ЕРП Север, заложени в инвестиционната програма на дружеството, подлежат предварително на внимателен експертен анализ, споделят от компанията. В бъдеще целта на инвестициите ще бъде насочена да се обхванат места с повишено потребление и необходимост от модернизация на съоръженията.