ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

ЕVN България разширява мрежата си от електромери с дистанционно отчитане

ЕVN България разширява мрежата си от електромери с дистанционно отчитане

През тази година EVN България разширява проекта си за поетапно въвеждане на електромери с възможности за дистанционно отчитане на консумираната електроенергия. Разширението обхваща клиенти в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора. Предвижда се общо над 117 хиляди модерни уреда да бъдат монтирани през 2016 година, като очакваната инвестиция е в размер на 16,63 милиона лева. EVN България инвестира в такива електромери от началото на своята дейност в страната, като към края на 2015г. в над 20 града на Югоизточна България са инсталирани 360 хиляди електромера с дистанционен отчет.
С оглед доказаните предимства, които дава дистанционната система, EVN България продължава внедряването на модерната технология и през 2016г. Очаква се да бъдат обхванати градовете Раковски, Карлово, Стамболийски, Хисаря, Съединение, Смолян, Белово, Димитровград, Казанлък, както и селата Калояново и Стойките. Паралелно ще продължи инсталирането на дистанционни електромери в Пловдив, Стара Загора, Бургас и Сливен. Въвеждането на система за дистанционен отчет касае не само монтажа на електромери, но и цялостно внедряване на допълнително съпътстващо и техническо оборудване в трафопостовете.