ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 2, 2019

ЕРП Север обнови подстанция във Велико Търново

ЕРП Север обнови подстанция във Велико Търново

25.02.2019
ЕРП Север извърши реконструкция на подстанция Велико Търново, като обновяването включваше смяната на шинната система 110kV, при което са поставени алуминиево-стоманени проводници с по-голямо сечение, с капацитет да поемат увеличени товари. По високоволтовите съоръжения са подменени токовите клеми за свързване на проводниците в обекта и са монтирани нови силиконови изолатори, които са по-устойчиви на неблагоприятни метеорологични условия. Извършена е рехабилитация на стоманобетонната конструкция в откритата разпределителна уредба. Извършени са инспекция и профилактика на точките на свързване за обезпечаване надеждната работа на подстанцията.
Чрез подстанция Велико Търново се захранват с електричество четири квартала, западната промишлена зона, част от широкия център на града, както и две села. С реконструкцията е подобрено електроснабдяването на 31000 битови и бизнес клиенти на дружеството. Обновяването е част от инвестиционната и ремонтната програма на ЕРП Север, като дружеството се стреми да следи състоянието на електроразпределителните съоръжения в Североизточна България и да набелязва обектите, които да бъдат рехабилитирани с цел да се осигури устойчиво електрозахранване.