ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 3, 2019

ЕРП Север завърши обновяването на мрежата в Добрич

ЕРП Север завърши обновяването на мрежата в Добрич

08.04.2019
Електроразпределение Север (ЕРП Север) завърши обновяването на участъци от електроразпределителната мрежа средно напрежение в град Добрич. Реализираният проект ще подобри електрозахранването на повече от 4000 души в град Добрич. Инвестицията включва подмяната на кабелни връзки между ключови трафопостове в града, като вложеният в проекта кабел е с обща дължина 3000 метра. Проектът е част от инвестиционната програма на дружеството.
Експертите на ЕРП Север правят регулярни обходи и инспекции на електроразпределителната мрежа и след анализ на докладваните резултати включват в инвестиционната програма обектите за рехабилитация, за да се гарантира качеството на предлаганата услуга и да се предотврати възникването на непредвидени повреди по електроразпределителната мрежа. Добричка област е един от най-уязвимите в климатично отношение райони на територията, обслужвана от ЕРП Север. Това предполага ускорена амортизация на електроразпределителните съоръжения, поради което се налага планиране на извънредни инвестиции и ремонти. Дружеството се стреми да осъществи своите ремонтни дейности по електроразпределителните съоръжения с минимално прекъсване на електрозахранването в зимните дни.