ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XI, брой 4, 2019

Двупосочният инвертор на MR с награда от Intersolar

Двупосочният инвертор на MR с награда от Intersolar

26.06.2019
Системата за преобразуване на мощности GRIDCON PCS 4W представлява модулен, двупосочен инвертор за постояннотоково и променливотоково захранване. Проектиран като четирипроводна система, той може да работи като TN мрежа без да е необходимо да се инсталират допълнителни трансформатори. Инверторът бе разработен от Maschinenfabrik Reinhausen, която е световен доставчик на силови филтри и батерийни инвертори за разпределителните мрежи.
Специалното жури на Intersolar отбеляза холистичния подход за максимално увеличение на качеството на електрозахранването, оптимизирайки товаровия поток и напрежението, което отличава това решение от повечето конкурентни продукти. Централната постояннотокова шина дава възможност за свързване на различни товари и източници на захранване, като например разнообразни видове батерии и фотоволтаици. Устройството може да бъде използвано за изграждане на стабилни самостоятелни системи за приложения в микромрежи, както и за удобни решения за осигуряване на аварийно и резервно захранване. Системата поддържа широк спектър от тествани в полеви условия приложения и може да бъде конфигурирана и разширявана, за да задоволи специфичните изисквания на клиентите.