ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XIII, брой 1, 2021

ГРИКОМ Инженеринг предлага високотехнологични решения

ГРИКОМ Инженеринг предлага високотехнологични решения

Повече от 30 години ГРИКОМ Инженеринг предлага високо-технологични и съвременни решения в изграждането на системи за сигурност и безопасност, покриващи най-стриктните стандарти и изисквания в областта. "Качеството на услугите е в основния фокус на нашата дейност - нещо което не се е променило от самото начало.", споделят от компанията. Фирмата има над 500 реализирани проекта, на територията на цялата страна.В АЕЦ Козлодуй са изградени две специализирани пожароизвестителни мрежи ESSERNET, включително по оптичен кабел, обслужващи 11 ПИЦ и 9 ПГИ. Информацията от тях се предава до ИДТ (Интелигентен Дисплей Терминал) базиран на специализирания графичен софтуер Winmag. В КонтурГлобал Марица Изток 3 също е изградена специализирана пожароизвестителна мрежа ESSERNET, обслужваща 15 ПИЦ и 105 ПГИ. Информацията от тях се предава до 3 ИДТ, базирани на специализирания графичен софтуер Winmag. В Международен панаир Пловдив е изградена Интегрирана система за сигурност, контролирана от Единен център за мониторинг. Системата се базира на ИДТ с графичен софтуер на фирма ЕSSER by Honeywell и обхваща 18 пожароизвестителни централи с над 4000 датчика и 5 сигнално-охранителни централи, защитаващи над 10 обекта.