ЕНЕРГИЯ - Списание за оборудване, технологии и инженеринггодина XII, брой 5, 2020

ВяЕЦ Свети Никола спести 2,6млн. тона въглеродни емисии

ВяЕЦ Свети Никола спести 2,6млн. тона въглеродни емисии

Най-големият вятърен парк в България ВяЕЦ Свети Никола спести благодарение на своята работа близо 2,6 млн. тона въглеродни емисии. В същото време вятърният парк произведе за българските потребители 3,2 млн. MWh електроенергия. През март ВяЕЦ Свети Никола отбеляза 10 години от влизането си в търговска експлоатация. Паркът, който е най-големият в България, има инсталирана мощност 156MWh. Той работи с общо 52 вятърни турбини, всяка от които е разполага с мощност от 3MWh. ВяЕЦ Свети Никола е разположен край Каварна и осигурява около 22% от общо инсталираните вятърни мощности в България, като същевременно допринася за това България да изпълни изискванията на ЕС за дела на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс на страната.ВяЕЦ Свети Никола е собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи и е един от двата енергийни проекта в България на световната технологична корпорация и най-голям инвеститор в българската енергетика за последните над 30 години - AES. Инвестицията в проекта за ВяЕЦ Свети Никола възлиза на 540 млн. лв., осигурени от AES и финансиране от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Международната Финансова Корпорация, която е част от Световната Банка.